Ankara Yolu 25.km Turanköy Mah. No:542 Kestel/Bursa

Telefon: 0224 383 36 17

e-mail: enkasis@enkasis.com